Introduktion

Tak fordi du bruger HUSVILD.DK. HUSVILD.DK er en af Danmarks første og ældste boligportaler og tilhører i dag Husvild som har eksisteret i siden 1998 med fokus på ejendomsmarkedet, formidling og markedsføring af boliger. Som bruger på HUSVILD.dk eller som abonnent på HUSVILD.DK, accepterer du vores følgende vilkår. Hjemmesiden, annoncer og indhold samt abonnementsydelser stilles til rådighed for dig af Husvild, Pilestræde 40B 3. sal, DK-1112 København K, Danmark (”HUSVILD.DK”). Disse vilkår træder i kraft 31.03.2016.

BRUG AF HUSVILD.DK

Du kan oprette boligsøgeagenter, dine boligannoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) under de relevante kategorier eller områder og du accepterer at afholde dig fra at gøre følgende:

Du accepterer, at overtrædelse af ovenstående medfører øjeblikkelig sletning af din annonce, din søgeagent og din profil på vores sider.

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (også omtalt som gældende forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af Indhold, herunder annoncer, samt for abonnementer og andre ydelser leveret af HUSVILD.DK. Nærmere oplysninger om din fortrydelsesret fremgår i følgende tekst.

Fortrydelsesret - Annoncer og andet indhold, abonnementer mv.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til HUSVILD.DK’s regler om annoncering eller disse brugervilkår (i) er blevet fjernet fra webstedet eller (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte HUSVILD.DK’s tjenesteydelser, eller (iii) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af HUSVILD.DK inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart HUSVILD.DK har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse HUSVILD.DK leverer, accepterer du, at HUSVILD.DK er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annoncerings- eller abonnementsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af fulde måneder i din annoncerings- eller abonnementsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annoncerings- eller abonnementsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil HUSVILD.DK refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning

For så vidt angår indrykning af betalte boligannoncer på HUSVILD.DK forpligter HUSVILD.DK sig til at vise de pågældende annoncer indtil boligen er udlejet og sat inaktiv, markeret som ”reserveret” eller ”allerede udlejet” - dog aldrig længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at HUSVILD.DK’s tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

Fortrydelsesret – Søgeprofil, Abonnement og Køb af Kontaktoplysninger.

Ved køb af ydelser på vores side hvor du optræder som forbruger accepterer du, at du giver afkald på din 14-dages fortrydelsesret på det tidspunkt, at Husvild.dk har leveret ydelsen. F.eks. når vi har leveret kontaktoplysninger på en annonce, som du har købt adgang til og har betalt elektronisk, via f.eks. Dankort eller Kreditkort, Mobil Betaling eller lign.

Ved køb af Abonnementer er du blevet gjort opmærksom på vilkårene herfor samt at der er tale om abonnementer med fornyelse af 299 kr hver. 30 dag. Abonnementerne kan opsiges med øjeblikkelig varsel til udgangen af en indeværende periode. Vi refunderer ikke forud betalte beløb med mindre der foreligger en teknisk fejl eller misforståelse.

Såfremt det ikke lykkedes at trække det fulde beløb ift. abonnementsaftalen, evt. pga. manglende dækning, forbeholder vi os retten til at foretage delhævninger af det samlede skyldige beløb fra den dag du oprettede din abonnementsaftale indtil den dag du afmelder igen.

Misbrug af HUSVILD.DK

Skriv venligst til os, hvis du ser eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre den høje annoncekvalitet på HUSVILD.DK.dk. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik. Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Distribution af din Annonce

Nogle af vores funktioner kan vise dit indhold gennem andre kilder for boligsøgende, herunder aviser, på ikke-tilknyttede hjemmesider eller på andre hjemmesider, som er en del af vores annoncenetværk – samt vores Sociale Netværk, herunder Facebook Grupper og Facebook Sider, Instagram, Twitter m.v.

Ved at benytte vores tjenester og ydelser accepterer du, at dit Indhold kan vises ved at benytte disse andre metoder, samt sociale netværk og hjemmesider.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller vores varemærker.

Ved oprettelse af Indhold på HUSVILD.DK’s tjenester giver du HUSVILD.DK en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. HUSVILD.DK gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål på egne sider samt i vores netværk som omfatter sociale medier, så som Facebook grupper og sider, instagram, twitter m.v.

Du giver derudover HUSVILD.DK ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på HUSVILD.DK’s tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af HUSVILD.DK’s tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Indhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på HUSVILD.DK’s tjenester.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes. For at iværksætte dette skal du udfylde formularen meddelelse om krænkelse, underskrive den og sende den til HUSVILD.DK. Når vi har modtaget din korrekt udfyldte formular vedrørende krænkelsen, kan du sende rapporter efterfølgende til HUSVILD.DK via den angivne e-mail-adresse.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

Annoncer

HUSVILD.DK tilbyder tilmeldte udbydere af boliger at annoncere gratis på Husvild.dk. For alle annoncer kan der tilkøbes ekstra services og ydelser som er betalingspligtige. Priser for disse tilkøb fremgår af vores Prisliste for Annoncører.

Søgeagent

Boligsøgende kan oprette en gratis søgeagent.

Abonnement

Abonnementet løber 30 dage ad gangen og fornyes automatisk ved udløbet af hver abonnementsperiode. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement under ”Min profil" til udgangen af den igangværende abonnementsperiode.

Betalingen for dit HUSVILD.DK abonnement trækkes automatisk ved udgangen af abonnementsperioden fra den konto, som du har angivet ved oprettelsen af dit HUSVILD.DK abonnement.

Sikkerhed

Kontakt mail@husvild.dk med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mail-adresse eller din adgangskode til HUSVILD.DK.dk er blevet misbrugt.

Lukning af Din Konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller slette din HUSVILD.DK.dk konto ved at sende os en meddelelse til mail@husvild.dk eller ved at klikke ”luk min konto” på din profilside.

Du kan til enhver tid afmelde dit løbende abonnement, dog kan du af tekniske årsager ikke opsige abonnementet de første 24 timer. I så fald vil der ikke blive hævet yderligere penge for abonnementet, før det genaktiveres, eller der oprettes et nyt."

Professionelle Ydelser

HUSVILD.DK stiller nogle supplerende, professionelle værktøjer til rådighed for registrerede brugere, eksempelvis tilbydes annoncører at tilkøbe vores Boost-pakker, UdlejningsGaranti Pakke eller få fremhævet annoncer i vores netværk. Du har mulighed for at abonnere på disse ydelser i tegningsperioden mod betaling af det gældende gebyr jf. vores prisliste. Der vil ikke ske tilbagebetaling, såfremt du vælger ikke at benytte dig af det fulde omfang af de ydelser, der er stillet til rådighed, men vi vil foretage refundering, hvis vi af en eller anden grund lukker vores ydelser permanent, inden dit abonnement udløber. HUSVILD.DK kan fra tid til anden ændre de ydelser, der stilles til rådighed i vores professionelle værktøjer. Såfremt værktøjerne er midlertidigt utilgængelige af en eller anden grund, vil vi forlænge din abonnementsperiode med en tilsvarende periode.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på HUSVILD.DK’s tjenester, er i overensstemmelse med HUSVILD.DK' regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af Indhold sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

Såfremt du anmoder HUSVILD.DK om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af Indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før HUSVILD.DK anmodes om at foretage automatisk hentning af indholdet.

HUSVILD.DK er berettiget til at fjerne Indhold fra HUSVILD.DK’s tjenester uden varsel, især når HUSVILD.DK vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, drage til omsorg og undgå en sådan handling eller for at overholde lovgivningen i øvrigt. HUSVILD.DK forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med HUSVILD.DK' regler for annoncering, til skade for HUSVILD.DK’s goodwill eller i øvrigt upassende for HUSVILD.DK’s øvrige brugere.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på HUSVILD.DK’s tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på HUSVILD.DK’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

HUSVILD.DK gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde HUSVILD.DK for ethvert tab som HUSVILD.DK måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som HUSVILD.DK måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på HUSVILD.DK’s tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

HUSVILD.DK’s ansvar

HUSVILD.DK er ikke involveret i selve transaktionen mellem Boligudbyder og Boliglejer, Boligkøber eller Interessent og er ikke selv sælger eller udlejer af boliger, der annonceres til salg på vores platforme. Vi påtager os ikke noget ansvar for den aftale om leje eller køb af bolig, som du finder via en af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes.

Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller HUSVILD.DK.dk. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holHUSVILD.DKrhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt vi bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til at være maksimalt det beløb, som du har betalt for vores ydelser i den forudgående periode.

Personlige oplysninger

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af HUSVILD.DK, indvilger du i, at HUSVILD.DK A/S (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i vores fortrolighedspolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode mail@husvild.dk om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af HUSVILD.DK.dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. HUSVILD.DK’ ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på netop dette tidspunkt.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på HUSVILD.DK.dk, udgør hele aftalen mellem HUSVILD.DK og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af HUSVILD.DK har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt HUSVILD.DK ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Med undtagelse af meddelelser om ulovligt eller krænkende indhold skal dine meddelelser til os sendes med anbefalet post til:

Husvild, 
Pilestræde 40B 3. sal DK-1112 København K, Danmark.

Vi vil sende meddelelser til dig via den af dig angivne e-mail-adresse eller med anbefalet post.

Ændringer eller Rettelser

HUSVILD.DK er løbende under udvikling for at tilpasse vores produkter og tilbud over for målgruppe. Derfor forbeholder vi os retten til at ændre indhold, vilkår og brugerfladen til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter Indhold på HUSVILD.DK’s tjenester eller når du logger på din profil. Hvis du mener, at en ændring ikke tilgodeser dine behov eller du har opdaget noget, som er uhensigtsmæssigt vil vi gerne høre fra øjeblikkeligt, så vi kan inddrage din brugeroplevelse – din kundeoplevelse – i vores overvejelser.

 
Envelope info@husvild.dk
Mail info@husvild.dk (Alle hverdage fra 10.00-16.00)